RisManager

van initiatief tot realisatie grip op risico’s.

Cookiebeleid Cookie policy

Software voor uw risicomanagement

Bent u druk bezig met uw project, maar vraagt u zich af welke risico’s u tegen kunt komen? Welke risico’s de grootste impact op het resultaat van uw project kunnen hebben? Wat het meest waarschijnlijke resultaat zal zijn, gegeven de risico’s die u voorziet? Of hoe groot de verliesvoorziening is die getroffen moet worden met een bepaald zekerheidspercentage?

Op al deze vragen en meer kan RisManager u een antwoord geven. Te beginnen bij handige lijsten voor het inventariseren neemt het model u aan de hand om alle stappen te doorlopen die bij gedegen risicomanagement horen. Met bijvoorbeeld het analyseren van de gekozen beheersstrategieën en het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse en Monte Carlosimulatie krijgt u grip op de risico’s.

Daarnaast is RisManager erg flexibel. U kunt makkelijk de risicolijst aanpassen, koppelingen maken met GrexManager of juist niet. Wilt u alleen de Monte-Carlosimulatie en gevoeligheidsanalyse uitvoeren? Deze zijn ook als losse module verkrijgbaar.

Voor een totaalpakket dat u kunt gebruiken voor uw risicobeheersing van A tot Z is RisManager het ideale product!

Waarom Metafoor software?

Meer dan 25 jaar ervaring in maatschappelijk vastgoed en grondzaken

Software ontwikkeld vanuit onze eigen expertise en gericht op de gebruiker

Achterban van circa 100 adviseurs die kunnen ondersteunen bij het gebruik

Wij gaan voor een langdurig partnerschap met onze klanten

Voordelen van software voor risicomanagement?

Inventariseren met behulp van onze database

U kunt in RisManager gemakkelijk projectspecifieke risico’s toevoegen of weghalen, én u kunt gebruik maken van de standaard database. Deze is gevuld met mogelijke risico’s die voortkomen uit onze jarenlange ervaring en opbouw van expertise rond risicomanagement.

Analyseren van risico’s brengt urgentie in beeld

In RisManager kunt u eenvoudig analyseren welke (financiële) impact risico’s hebben op uw project. Zo krijgt u overzicht op de urgentie van relevante risico’s. De tool is zeer flexibel ingericht, waardoor u zelf kunt bepalen welke risico’s worden meegenomen in de verscheidene analyses

Doelgerichte maatregelen treffen om risico’s te beheersen

RisManager stelt u in staat om de juiste aanpak per risico en de meest geschikte beheersmaatregelen te formuleren. Ook faciliteren wij het ramen van het gevolg en het plannen van de beheersmaatregelen.

Overzichtelijk evalueren om effectiviteit te garanderen

RisManager signaleert wanneer het tijd is om beheersmaatregelen te evalueren. De uitkomst van de evaluatie helpt om de algehele effectiviteit van uw risicomanagement te verhogen.

Cyclisch werken om de kwaliteit te bewaken

Per fase in een project dienen zich andere, nieuwe, of zelfs vergeten oude risico’s aan. Met RisManager houdt u elk moment zicht op aanwezige risico’s. Het cyclisch doorlopen zorgt ervoor dat u opgebouwde kennis en voortschrijdend inzicht inbouwt in uw risico-aanpak. Hiermee verhoogt u de effectiviteit van uw risicomanagement en bespaart u op de kosten.

Rismanager, wat houdt het in?

In RisManager kunt u risico’s eenvoudig identificeren en kwantificeren. Naar de verwachte financiële omvang worden ze onderverdeeld in een risicoklasse en uitgezet in een RiskMap. Dit biedt u direct overzicht op waar zich de meeste risico’s zich bevinden en hoe groot de aanwezige risico’s zijn.

Beleidskeuzes die zijn gemaakt met betrekking tot risicobeheersing kunt u makkelijk zelf invoeren, waarna deze meegenomen worden in het model.

U kunt gemakkelijk een Monte Carlo-analyse uitvoeren van uw risico’s. In deze analyse wordt het verloop van uw project vele malen gesimuleerd, waarmee u inzicht krijgt in de financiële invloed van de risico’s op het project.

De gevoeligheidsanalyse in RisManager laat zien hoe gevoelig het resultaat van uw (grond)exploitatie is voor één bepaald risico.

Met één druk op de knop ziet u hoe u risico’s hebt gewaardeerd en behandeld. De rapportages geven direct inzicht in de omvang van de aanwezige risico’s en of deze voldoende worden afgedekt. Specifiek voor gemeenten zijn rapportages van de risicoanalyses en beheersmaatregelen eenvoudig te integreren met jaarrekening en programmabegroting.

Rismanager

Wilt u ook nader kennismaken met de mogelijkheden van RisManager?

Wij vertellen u graag over de voordelen van RisManager voor uw organisatie.